Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1100
Item rota testium Henrici Carchowskÿ:

Jaco to ʃʃwatcza Jaco Jandrzÿch bylanczʃkÿ [nÿe]
ʃʃedl na dzedzÿna Jandrzÿcha Carchowʃkÿego
ʃpÿancząnacze kmÿoth (podwoÿczÿ) [ÿvril row] ÿrýl row
na yego dzedzÿnÿe a oten row nigdÿ ʃnÿm
nÿebil vgednan aby gÿ mýal wolno ʃʃypacz


Item Henricus Carchowský ducit testes contra Henricum Bylanczský: primus Bariczka Jaraczewskÿ, secundus Gywan Chwalanczský Chwalantsky, tercius Janussius Cluczewskÿ, quartus Stephanus Cancolewský, quintus Sigismundus Grunowskÿ, sextus Woyslaus Janissewský.