Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1398 Pisarz: 8 Numer roty: 110
Testes Bavor producit contra Wylczconem de Kotowsze: primus Bÿlantha Jacobus, secundus Przemÿl de Rogaczewo, tercius Wlodak de Dambrowka, quartus Gnewosz Czarncowszky, quintus Laurencius Lanczky dictus Ocheb, sextus Jaszko Coszka de Magna Lanka. — Rota:

Taco nam pomoʃzi bog + iaco to ʃwad
czÿmÿ iaco Bawor rambil wylko
vem leʃze ʃgego (dobrø) volan Aonmu co
wʃzyø