Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1099
Item idem dominus Nicolaus (Crowina de Ponecz) ad proximos terminos particulares secundum ius cum duobus testibus contra eundem (Henricum Bylanczsky) quindecim marcas dampni periurabit. — Rota:

Jaco onÿe zaplaczenÿe giʃczini a nÿe wÿachane
zalogÿ gem ʃzcodzen ...