Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1093
Quarta rota:

Jaco Jagneʃka nÿewnÿoʃla wdom Jaroʃlawo XXX g<...>
wen czʃʃo wząla za glową przechową Sobcoua <...> anÿ gich vzitkv ma yedno czʃo wząl to wząl (prawy) (poʃʃag)