Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1092
Tercia rota:

Jacoto ʃwatcza Jaco ÿagneʃka nÿ wnÿoʃla (v) (Sobca) (a) (Ma<...>
ka) XXX grzi
wen do Jaroʃlawa (w) (dom) vyana anÿ go Jaroʃlaw vzit
kv ma ale wząl prawy poʃʃag