Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1090
Rota Jaroslai contra Sobconem cum fratre:

Jaco to ʃwatcza Jaco Jaroʃlaw newząl (zÿagneʃka)
(ʃwą) (zon<..>) XXX
grzywen ot Sobca a Maczca yego bratha
rodzonego wÿana (ʃzwe) (zoný) ale wząl poʃʃag prawý