Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1089
Rota testium domini Petri capellani super Wansscowske:

Jaco to ʃwatcza ÿaco xandz pÿotr wÿdzerzal
tą ʃʃýbą (wolwark) wanʃʃcowÿe ʃwÿch przotcow trzy
dzeʃʃczy lath niʃʃ pozew wýʃʃedl a Jagneʃʃka
y Margorzatha tamo nÿemaÿą zadnÿego
prawa a nÿ zadne bliʃʃcoʃczÿ