Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1088
Item domina Margaretha Sarnowska cras contra dominam Margaretham Przybacowe peremptorie sic iurabit. — Rota:

Jacom ÿa nÿedaÿala panýe Margorzacze nÿ
gednego platv o trzydzeʃczÿ trzech lath [ʃtich] (ottÿch)
pyenÿandzÿ ktorimi bÿ Sarnowa a Zolini
cza cupÿona