Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1086
Item Budzýwogius Chalawskÿ ad proximos terminos particulares secundum ius contra Froncam sic iurabit. — Rota:

Jacom tą zaʃtawa trzÿmal we ...