Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1085
Rota testium {Hincze cum fratribus} [Chwalanthe] contra Borconem Osseczskÿ. — : 

Jaco to ʃwatcza Jaco Chwalantha nÿewząl na
Jandrzeyv Grizinʃkemv ʃta Grzÿwen ÿ dzeʃʃancz
grzÿwen na ten lÿʃʃt na [k] ktori lyʃt (hanus) hincza
ʃÿnowcczý Chwalanczini wząlÿ oth borca Sto
ÿdzeʃʃancz grzÿwen