Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1084
Rota Stephani Gorzeczskÿ contra eandem:

Jaco [pan Sczepan] kÿedÿ pani (Margorzata) Sarnowʃka mÿala
rok wgorcze z pozeʃczą ... tedÿ pan Sczepan nÿe
czÿnil ʃwadeczʃtwa zapozeʃczą przettimi pani czʃʃo
nattim ʃzedzeli anÿ mv radzÿl anÿ gÿ przecho
wawal