Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1083
Rota Pacoss contra Sarnowska:

Jaco to ʃwatczą Jaco pacoʃʃ wolicowʃkÿ nÿe przecho
wawal ... pozeʃczą na panÿą ʃarnowʃką anÿ
radzil anÿ potpomocz dawal anÿ zanÿm ʃwadecz
twa lyʃtem za ʃwą pyeczączą dawal przeczÿwo
ÿe