Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1081
Rota testium Borconis Grizinensis pro capite:

<...>co to ʃwatczą Jaco Jan [kedÿ] (czʃʃo) (bÿl) (ʃluga) (pana) (Borcowim) kedÿ zabil Jana lan<...
...>kego tedÿ przettim cztÿrzy nÿedzele nÿe bÿl Bor
<...>owim chleboÿeczcza anÿ ʃluga anÿ aný zadnich
vrzandow ot [naʃʃ] (nego) trzÿmal anÿ Jego ʃtarʃʃÿ bÿl


Item Borco cum fratribus suis de Grizina ducit testes contra Virzchoslawam Lanczska: primus Petrasius Gorziczskÿ, secundus Jaroslaus de Minori Gorzicze, tercius Jan Jaraczewskÿ, quartus Jan olim Pÿotrowskÿ, quintus Nicolaus Tarnowskÿ, sextus Jan Tarnowskÿ.— Rota: