Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1080
Rota testium Czarncowske contra Gil:

Jacoto ʃwatcza ÿaco kąd paný albo ge procurator ÿal
na Gerlachowÿe a oʃnamÿo[l]nal to ʃʃą doʃtalo
Gnewoʃʃewý za czwarthą cząʃʃcz ÿ to Gnewoʃʃ
wÿtrzÿmal mÿmo trzy latha


Si iurabit, tunc ministerialis debet, cumulos erigere et ius ad proximos terminos particulares restituere.