Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1398 Pisarz: 8 Numer roty: 108
Nota. Testes Cristinus de Jeszevo producit contra dominam Szara de Sroczsko: primus testis Petrassius Zaleszky, secundus Hymbranus filius suus, tercius Gnewomÿr filius suus, qui presentes fuerunt, quartus Budziwoÿ de Jelenczewo, quintus Derslaus Stolowskÿ, sextus Miroslaus Przilepsky. — Rota:

+ Jaco przi tem bili kedi Sza
ra ʃlubila viprauicz Crzczo
na ʃtego røkoÿemʃthwa czoʃz
gÿ ye manʃz wrøczil [ÿ] owʃda
ne Coʃzcova dzedzyny (wʃzcze) (grziwen) ywý-
prauicz podlug ʃzemʃzkego
prawa

Testes, quipresentes fuerunt: