Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1079


Jaco to ʃwatcza yaco pan wÿʃʃak nÿe poʃʃÿadl (Michalowý
) (Sczepowʃkemv)
dw ʃladv na [koczugach] (wloczągach) Czʃʃo ÿego dzath ʃʃobÿe [wÿą] wÿÿąl [any yego bliʃʃcoʃczy trzyma]
... a wyʃʃeý nye trzyma niʃli
czʃʃo yego liʃt omawýa