Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1078
Rota domini Wyssaconis cum Michaele Sczepowskÿ:

Jaco to ʃwatcza ÿaco pan wýʃʃak nicz wÿʃʃe nÿe
dzerʃi wkoczvgach, yedno to czʃʃo lyʃt pomawÿa
czʃʃo mv [y] Michalow dzath wʃdal