Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1076
Item Stephanus Rzessotarzewskÿ ducit testes contra Andream et Nicolaum Brodske: primus Petrasius Oganka de Rogosÿncz, secundus Martinus Chobÿeniczskÿ, tercius Stephanus Brodskÿ, quartus Nicolaus Blodský, quintus Petrasius Blotskÿ, sextus Janussius Tarnowský. — Rota:

Jaco to ʃwatczą yaco woczech Rzeʃʃotarzew
ʃkÿ wydzerzal teÿ polowiczý trzeczą czą
ʃcz czʃʃo cu Carpiczʃkv przÿʃlucha atemv
nÿe wyʃlý XXX lath