Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1074
Item dominus Donyn ducit testes dominicellam contra Elizabeth Helizabetli sororem suam: primus Thomislaus Szenskÿ Sensky, secundus Jandrzych Clesczewskÿ, tercius Jan Grunowskÿ, quartus Derslaus Lanczský, quintus Bernhardus Mirzewský, sextus Jandrzych Russynowský — Rota:

Jaco to ʃwatcza yaco pan Donÿn nyeprzecho
wawal anÿ radzyl anÿ cazal anÿ potrze
by dal pozeʃczÿ czʃʃo panny helʃ[ka](cze) (ʃzoʃtra) (ÿego) [ʃzey]
pozegl ge ÿmÿenýa yaco ʃto grzywen