Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1073
Rota abbatis Lubinensis cum conventu contra [Brilewsky]. Item decrevimus, quando erit abbas Lubinensis, tunc Petrasius et Mathias Brilewský debent ipsum citacione citare [ad testes] {cum testibus} {veniret} ante unos terminos super secundos et ibi dominus abbas tunc habebit terminum primum testes ducere et sic secundum ius. — Rota:

Jaco to ʃʃwatcza ÿʃʃ xancz woczech opath lubiʃkÿ
nye poʃlal ... na Brilew
ʃkých (dambrowÿą) abrilewʃczÿ chczeli [wʃczągnącz na pra] (cządzacz)
prawo a oný [gym nÿe] (gÿm) (nÿe) otbÿlÿgwaltownÿe
cząze Jaco to ʃwatcza Jaco xancz woczech opath lu
binʃkÿ nÿepoʃlal ... woʃow na
brilewʃkych dambrowa a brilewʃczÿ chczelÿ
czandzacz naprawo aonÿ gÿm nÿe otbýlÿ
[gw] gwaltownÿe czanze.

Item dominus abbas Lubinensis ducit testes contra Petrum et Mathiam Brilewskÿ: primus {Alexius} {Olexÿ} Oleskÿ de Zadori, secundus Vincencius Tarnowský, tercius Czewleÿ olim Lanczský [quartus] in Dymoczewo, quartus Petrasius Zapartskÿ, quintus Bÿnÿa Johannes Jaroslawskÿ, sextus Barthosius de Tarnowo. — Rota: