Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1072
Rota domini Donÿn feria secunda proxima contra matrem:

Jaco kyedim ʃʃą prowadzÿl ʃgrodu tedym
tam nÿepoʃchcodzÿ przantraw pÿeczew canycz
tako dobrich yaco ...