Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1071
Item Michael Hebdank ducit testes contra cives de Costen: primus Michael Vnÿączskÿ, secundus Stephanus Vnÿączskÿ, tercius Sulek Chwalcowskÿ, quartus Jan Chwalcowskÿ, quintus Dobyeslaw Chwalcowskÿ, sextus Adam Pÿanowskÿ, septimus Strossÿn Pÿanowský filius Nicolai, octavus Nicolaus Pÿanowsky, nonus Micoss Wlostowský, decimus Jacuss Wlostowský, undecimus Martinus Sroczskÿ, duodecimus Albertus Chwalcowský. Pendet terminus secundum ius. — Rota:

Jaco to ʃwatczą yaco ot Michala [hebd] nÿewÿ
ano ʃdomv y nye pobrano pyotrowý crawcze
wý a yego ʃÿnom ʃukna chązebnÿą rzeczą
yaco czterdzeʃʃczÿ grzÿwen anÿgo vzytkv
ma anÿ donÿego wdom wnÿeʃʃono