Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1070
Rota testium Petri contra Czaslaw:

... iacoto ʃwatcza Jaco tem wolvark Sdzątowo
yeʃt prawa occzczÿʃna pÿotrowa a oczecz pÿo
trow to trzÿmal aʃ do ʃmýerczy ÿ fricz gÿ
oczczv ÿego ʃpuczÿl a Czaʃlaw ʃszoʃtrą nÿczʃʃ
vancze ne [dal] (wlozil) gedno ...