Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1066
Idem contra Michaelem:

... Jaco Nikel golaʃʃky nÿe ÿachal za micha
lem [any] ʃponecza anÿ gÿ bil a nÿ go lupil
anÿ bÿezal zanÿm nÿ wgeden dom[e]