Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1064
Rota Nicolai Gil contra dominum Barthosium:

Jaco kedy nÿeprzÿeczele bÿezeli wzemÿa a
(aʃʃkodzÿlÿ) (zemÿą) [ke] a kÿedÿ pan barthoʃʃ bÿezal zapogonem
a crol gÿ oʃtawÿl mÿaʃto ʃʃzebÿe [a kyedy] tedy
nÿeʃlal do domv pana gila aby bÿezal zanÿe
przyaczelmÿ a nÿ vyedzal anÿʃʃą przet panem
ʃtarostą wÿʃnal aby do nÿego pan Barthoʃʃ
ʃlal


Item Nicolaus Gÿl ducit testes contra Barthosium Socolowskÿ: primus Botha de Golassino, secundus Hannos de Golassyno, tercius Czema de Jezerzicze, quartus Opacz de Gonÿambicze pro nunc, quintus Lyssek de Dzenczina, sextus Paulus de Cuczinÿ — — — Rota: