Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1060
Item Passek Ptasscowskÿ Ptascowsky ad proximos terminos particulares peremptorie contra Jandrak Cicowský. — Rota:

Jacom ne ʃlal woczecha do Jandraka abÿch ÿego wʃÿtkim ludzem paʃtwą zapowedzal
Borzyʃlawyewÿ ale Cycowku nÿczʃeÿ