Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1058
Item Franciscus ad proximos terminos particulares contra Jaroslaum Zadorsky sic iurabit. — Rota:

Jaco czʃʃo Jaroʃlaw na mÿą zalowal abÿch mv
rzekl abÿ byl podwarcza tegom [i] mv nÿerzekl Jaco czʃo yaroʃzlaw namѻ zalow<...>
abÿch mv rzekl a bÿ byl podw<...>
tegom mv ne rzekl

Item Franciscus ad proximos terminos /particulares// contra Jaroslaum Zadorskÿ sic i/urabit//. — Rota: