Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1055
Rota testium Janussii Passirzbiczský contra Woytconem fratrem suum. Divisor arbiter sic:

Jaco Januʃʃ [my u] mne przÿ
wÿodl na oʃtatecznÿ rok cu yednanÿv [o
dzal] a roʃprauÿe o dzal przecziwo ʃwemv
bratu a on ʃwemv nyeprzÿwÿodl