Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1054
Rota duorum extraneorum obczich:

Jaco Jan Gorzeʃcoth yeʃt praui ʃlachczicz po ocz
czu ÿ pomaczerze ktori noʃʃÿ pooczczu podco
wa awpodcowe crzÿʃʃ a drugÿ nadnÿą za
wolanÿa lubow a po maczerzÿ Cogą aw
nÿe wÿeza zetrzemÿ czenÿamÿ zawolanÿa
Corabÿow