Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1053
Rota fratrum post matrem:

Jaco Jan Gorzeʃcoth ÿeʃt nas brath (crewnÿ) po gego
maczerzÿ ÿ naʃʃego clenotu ktori noʃʃý ÿ mÿ
Cogą awnÿe wÿeza ze trzemÿ czenÿamÿ
azawolanÿa corabÿow