Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1050
Item pendet terminus iuramento ad proximos terminos particulares Petrassii Grabyonovskÿ, quod facere debet Przýbiss Przybyss kmethone(!) domini Wyssaconis peremptorie. — Rota:

Jaco czʃʃom zayąl conÿe przybcoui tim
zaÿąl wmem zicze a onÿ mÿ ʃgedlÿ zÿ
ta za copą