Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1398 Pisarz: 8 Numer roty: 105
Testes in testimonium:

Jacoto Swathczymy. iaco Staʃzek
ʃzek czʃzo mal rolø othCzan
dza Opatha nateÿ przibudova.
taco vele jako zatrzy grzÿwnÿ