Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1049
Item domina Sarnowska ducit testes contra Donin Donyn: primus Johannes Gorzescoth, qui est scoltetus domini Nemerze Nyemerze, isto non vult perdere, {quia domini decreverunt scribere}, qui scit de isto, secundus Przesdrew Crzestcowský Crzescowsky, tercius Florianus W/t//kowskÿ Wytcowsky, quartus Petrasius Bitinskÿ, quintus Ni/colaus// Sliwenskÿ, sextus Jassek Nyegolewskÿ. — Rota:

... Jacom ÿa do pana donÿna Jurgÿ
chodzÿl ot pana Nÿemÿerze worandzu abÿ
ʃʃoʃtrą ÿego helʃką dal ÿemv wzącz a on ÿem<...>
otpuʃczÿl wzącz ÿø, a ona gemv nÿewząla
anÿ on gwaltownÿe zÿego domv gÿmeną
pyenÿądzÿ y ginnÿch rzeczi tako wÿele ÿaco
dweʃcze grzywen wtÿ czaʃʃÿ


Si domina perducet testes, tunc dominus Nyemerza et puella liberi.