Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1043
Domina Margaretha de Sarnowo ad proximos terminos particulares contra Donyn sic iurabit peremptorie. — Rota:

Jaco czʃʃo czelacz pana donÿna zaÿąla (wnoczy) conýe tonÿe
zaÿąla wzÿtczech pana donÿna anÿ[e] na lancze
gdze pan donÿn ma vzitkÿ bracz