Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1042
Item Jacussius Zytoweczskÿ ad proximos terminos particulares peremptorie contra Nicolaum Drang sic iurabit. — Rota:

Jacom nÿe ranczil micolayewÿ weʃrzodą
po welke noczÿ poʃtawicz Jaczka wkaly
ʃʃv przet panem Staroʃtą pod oʃʃnýą grzý
wen