Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1040
Item Nicolaus de Parzenczewo contra Michaelem et Nicolaum de Ranczsko sic iurabit peremptorie. — Rota:

Jaco czʃʃom wząl wos tom vcządzal na
ʃwem na prawem wleʃʃe na parzenczewe