Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1398 Pisarz: 8 Numer roty: 104
Rota. Stanislaus kmeto de Pechinino debet iurare in hunc modum:

+ Jaco[z] nate rolø czoʃzm mal oth
Czandza Opatha przebudovalem
taco vele iaco trzÿ grzÿwnÿ