Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1039
Item Michael de Ranczsco ad proximos terminos particulares peremptorie contra [Nicolaum {Thomam} Parzenczewskÿ] Thomam et Nicolaum de Parzenczewo sic iurabit. — Rota:

Jaco czʃʃom vcządzal trzÿ wozÿ wleʃʃe na
ranczʃku tom vcządzal na ʃwem naprawem wleʃʃe na ranczʃku