Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1038
Rota Stoyslaii de Jaroslawskÿ erga Michaelem Clichowskÿ:

Jaco to ʃwatcza Jaco Michal ne obʃilal ʃto
yʃlawa abÿ gý wprawe zaʃtampil ÿaco
mv ranczil zawarunk ale ʃʃą ʃʃam przal
ne obʃilaÿącz [myą] ÿego


Item Stoyslaus de Jaroslawky ducit testes contra Michaele tu Clichowsky: primus Wlodek Oleszsky, secundus Jaroslaus Zadorsky, tercius Vincencius Tarnowsky, quartus Johannes Grabyonowsky, quintus Adam Ostroweczsky, sextus Jacussius Osseczsky filius Nicolai.— Rota: