Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1033
Item Dominicus Jezewský ad proximos terminos particulares contra Johannem Gowarzewskÿ sic iurabit. — Rota:

Jaco cztirzÿ grzywnÿ poʃpolite o ktore na
mÿa Jan Gowarzewʃkÿ zalowal ty ʃʃą
ÿemv zaplaczonÿ