Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1398 Pisarz: 8 Numer roty: 103
Nota. Woczech Gorszky ducit testes contra Bawor et solus sic iurabit:

+ Tako my pomoʃzy bog y ʃwâthy +
czoʃz ʃtal Rog na Bawora o dambyna
tych bylo LXXX y trzy