Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1028
Item Petrasius Golskÿ ad proximos terminos particulares contra Adam Ostroweczskÿ de Ostroweczno sic iurabit. — Rota:

Jacom tego czloweka nigdze vzadnego pana [ne] newyedzal Szeʃczý nedzel wy
ʃzedzawʃʃý [kÿedÿ mÿ] ʃbÿezal] ÿacomÿ
zbyezal