Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1027
Item Stephanus Rzessotarzewskÿ ducit testes contra Nicolaum Brodskÿ: primus Jaroslaus Gorziczskÿ, secundus Samson Gorziczsky, tercius Chwal de Rathaÿe, quartus Zelasco de Czacz, quintus Przetpelk Sroczský, sextus Nicolaus Podrzeczskÿ. — Rota:

Jaco Sczepan Rzeʃʃotarzewʃkÿ wÿtrzÿmal
dwa ʃladÿ wtloczech zlyʃtem wʃdaw
nÿm pana ʃtaroʃczinÿm trzy lata ʃpocoÿem