Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1026
Item Dominicus ducit testes contra Cristinum de Jezewo: primus Petrus advocatus in Sdzess, presens, secundus Sandek frater advocati eiusdem, presens, tercius Stephanus Trambinskÿ, quartus Derslaus de Czartkÿ, quintus Nassągnew de Czartkÿ, sextus Begel de Parzenczewo. Terminus secundum ius. — Rota:

Jacoʃmi przytem bili yze [do] Dominik Je
zewʃkÿ prawo zaʃʃadzÿl Crczonowÿ
na yego pozeʃczą anÿ go zalowal anÿ
zanÿm Bÿegal anÿ pacholka zanÿm ʃlal
anÿ go oʃtrzegal