Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1025
Item Nicolaus filius Crczon de Jezewo ducit testes erga Dominicum de ibidem: primus Sandiwogius de Colaczino, secundus Mÿlessa Mylescha de Pudlisscowo Pudliscowo, tercius Gnewko de Craÿewicze Crayewycze, quartus Sandiwogius de Godurowo, quintus Petrasius de Tworzimirky Tworzymirky, sextus Martinus Sroczsky. — Rota:

Jaco tho ʃwatczą ÿʃʃe micolaÿ nÿeʃʃedl gwaltem
(zeduÿema) (paniczo
ma) (a) (dwyema) (pod
leÿʃʃÿma)
[dodomv a] wdom do dominica anÿ mÿecza
dobil anÿ go ʃabicz chczal