Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1023
Rota testium Oleskÿ:

Jaco to ʃwatcza yaco czʃʃo pan Sobek zalowal
na wÿanczincza abÿ mv dwe leʃʃcze ÿaco grzy
wna ... chązebną rzeczą wząl aby [chc] gich
vzÿtek mÿal. tego on ne vczinil anÿ tego
vzytek ma


Item Vincencius Oleszsky ducit testes erga Sobconem Zytoweczsky: primus Thomas Xangniczsky, secundus Nicolaus Zadorsky, tercius Nicolaus filius Stoyslai de Jaroslawky, quartus Vincencius Tarnowsky, quintus Stephanus Trambinsky, sextus Pelka, qui residet in Chalawy, filius Msczych.