Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1022
Item Jeorgius Georgius Jarognewskÿ ad proximos terminos particulares peremptorie erga Petrum Petram Watham sic iurabit. — Rota:

Jacom ÿa zpÿotrem wathą nÿe vgednan
abych [mv] czloweka mÿal. [wroczicz] (przÿancz) (zaʃʃą) ale [czʃʃom
raczil tom mv mýal pelnicz] mÿ mÿal. ran
coÿemʃtwo pelnicz