Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1020
Item Martinus Brzesniczsky Mankarius Brzestinsky ad proximos terminos particulares peremntorie contra Lascz de Byeganowo sic iurabit. — Rota:

Jaco mÿ pan laʃcz ne poziczil ...
anÿm gich ÿemv wÿnowath