Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1019
Item Janussius Tader ad proximos terminos particulares peremptorie erga Andream notarium sic iurabit. — Rota:

Jacom ne proʃʃil anÿ kazal piʃʃacz liʃta
Jandrzeÿewi piʃʃarzewý gednaczʃkego mye
dzÿ hamplem a mv