Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1423 Pisarz: 18 Numer roty: 1017
Item Martinus Gawronský ad proximos terminos particulares peremptorie contra Hinczkam sic iurabit. — Rota:

Jaco mÿ Hinczka Myedzychodʃký zapowe
dzal dzedziną ʃwa paniczem atemv
[rokv] nÿewyʃla zamʃka dawnoʃcz